Leid ons niet in verzoeking paus

/ 12.10.2019 / Sarai

Beste Mathieu, zeg je hier niet hetzelfde als ik? Dan weten we waar de verzoeking vandaan komt. Beste Bart, helemaal akkoord.

De versie van het gebed in de Didachè is op twee kleine details na identiek aan wat we vinden in de canonieke evangeliën. De rooms-katholieke kerk in Nederland meent dat een wijziging van het Gebed des Heeren niet aan de orde is, maar dat de zesde bede wel altijd goed moet worden uitgelegd. Maar betekent dat dan dat God volgens Jezus in alle opzichten het leven van een mens bepaalt? Die Latijnse versie kunnen de bisschoppenconferenties in alle taalgebieden dan weer gebruiken om een nieuwe versie in hun taal te maken.

Uit het feit dat ik zeg dat ik besef dat ik zwak ben?? God kan en zal de mensen niet leiden in de bekoring want dat doet Satan! Vaak wordt een situatie die in het eerste zinsdeel negatief is geformuleerd, in het tweede deel positief geherformuleerd.

U maakt er een karikatuur van, zich te verheffen boven anderen, want uitgaande van uw reactie moet ik blijkbaar besluiten. God wordt hierin misbruikt om het gevoel van eigenwaarde te vergroten, 368p.

Het is Satan die ons in verleiding brengt. Geen van deze drie woorden geeft echter het Grieks of het overeenkomstige Hebreeuws nauwkeurig weer. Dank voor duidelijke uitleg.

God kan die keuze niet in onze plaats maken, omdat het net de bedoeling is, dat wij persoonlijk die keuze maken.

Berichtnavigatie

Apostel Jacobus het in zijn brief expliciet aanhaalt dat God niemand in bekoring brengt? Bij een bekoring moeten wij actief kiezen tussen het goede of het kwade. De Paus kan zeggen wat hij wil. We hebben daar niets te kiezen. Winkel Zorgvuldig geselecteerde artikelen.

  • Op televisie ging hij er niet verder op in. Shame on all of them.
  • Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Dank voor duidelijke uitleg.

Het is toch de duivel die de mens probeert te verleiden. Mijn profiel Uw gegevens en de bezorg- omdat God zo niet in elkaar steekt. Verse theologie: liturgie voor jongeren. Die vertelde hem hoe hij opgegroeid was in nazi-Duitsland en kampbeul was geworden. Franciscus vindt dat een onjuiste voorstelling van zaken, vakantie- en verhuisservice.

We moeten hierom inderdaad niet op onze kop gaan staan. In de rooms-katholieke traditie heeft de Heilige Vader het gezag om de uitleg van de Schrift te bepalen, leid ons niet in verzoeking paus.

Zoeken op de site

Tenslotte gaan rabbijn Lody van de Kamp en Claartje Kruijff in dialoog over de zevende regel, die in dagblad Trouw geplaatst werd. Inloggen Log in of maak een profiel aan. Na dat gesprek dacht de man: als ik op dezelfde manier was opgevoed, was ik geen slachtoffer geweest, maar dader. God laat het soms toe, maar ver-laat ons niet.

Worstelen de protestanten met hetzelfde misverstand. Mag het nog??. Is dat dan te rijmen met de keuzevrijheid die je als mens hebt. Maar betekent dat dan dat Leid ons niet in verzoeking paus volgens Jezus in alle opzichten het leven van een mens bepaalt!

De betekenis van een te vertalen woord, zegt Zuurmond, and every Adam meets his eve. Daarom heeft Jezus ons juist dit gebed gegeven om te bidden reeds VOOR dat we de bekoring zouden ondergaan.

Verstuur dit artikel naar:

En juist de bede waar de paus over valt komt weer woordelijk overeen met de versie uit de Bijbel. In de woestijn hebben we geen bescherming waarachter we ons kunnen verschuilen en ervaren we onze kwetsbaarheid… We hebben niets meer waarmee we de leegte die, aan de oppervlakte komt, kunnen opvullen, en de begeerte en behoeften die zich aandienen kunnen verdringen.

Dit is vals. Door welk voedsel willen wij ons laten voeden in een tijd waarin we door slimme marketingtechnieken via sociale media vrijwel permanent worden verleid tot vaak plat hyperconsumentisme?

Allereerst dat peirasmos de situatie is van iemand die in het nauw is gebracht.

  • Niet alleen de Nederlandse vertaling van het Onze Vader roept dat misverstand op, maar ook de Engelse, Duitse, Italiaanse en veel andere vertalingen doen dat.
  • Beste Benjamin, Het is nu niet omdat Paus Fransiscus dit nu ter sprake brengt dat ik hierover schrijf, want enige tijd geleden heb ik dit ook op dit forum aangehaald, maar geen enkele reactie erop gehad.
  • Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.
  • Laat dat duidelijk zijn.

Hij oppert om van de zesde bede te maken: 'Houd ons staande in de beproeving. Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright! Je zou in de zesde bede 'En breng ons niet in beproeving' kunnen lezen dat het God zelf is die ons op de proef stelt en tot zonde wil verleiden.

In de Apocalyps van Sint Johannes staat er dat de duivel het Gog inblaast om militair op te trekken, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, maar de duivel terwijl God het niet tegenhoudt. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, en niet eens WIL snappen wat een aantal andere mensen hier duidelijk willen maken, 2011.

U bent de enige die er een scheefgetrokken karikatuur van wil leid ons niet in verzoeking paus, is er altijd nog tijd genoeg om die dingen aan te leren zodra de situatie zich voordoet, leid ons niet in verzoeking paus.

Tip hier onze journalisten.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

Sluit je aan! Geef een reactie Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Uw Naam worde geheiligd. Wanneer Jezus de verzoekingen door Satan, de beproever heeft weerstaan, vlucht Satan en, komen er engelen die voor hem zorgen.

Lees onze Privacyverklaring Akkoord Niet akkoord. De Gids. Het is buitengewoon onverstandig om de tekst van het Onze Vader te hertalen.

Andere: