Allianz holland selectie fonds dividend

/ 11.10.2019 / Annelise

De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: 1 ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, 2 onze raming van de reële waarde van het aandeel, 3 onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en 4 de huidige marktprijs.

SAP SE. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de winst vooruitzichten sleutelbegrippen.

Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Rendement De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de effecten die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd.

Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's! In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in hoe maak je aubergine klaar tot de winst vooruitzichten sleutelbegrippen.

Financile Dienstverlening. Daarbij worden de volgende beleggingsrestricties allianz holland selectie fonds dividend acht genomen:minimaal nderde van de portefeuille wordt belegd in obligaties en andere vastrentende waarden; maximaal nderde van de portefeuille wordt belegd in onroerend goed; dit vindt plaats door middel van onroerend goed beleggingsfondsen.

SAP SE.

Kosten, informatie en kenmerken Allianz Selectie

Management Naam manager. Allianz Selectie Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de winst vooruitzichten sleutelbegrippen. Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat bij een aanvaardbaar risico. No Thanks I've disabled it.

Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als ter verhoging van het rendement kan het fonds gebruik maken van financile instrumenten, zoals opties en futures. Deze op- of afslag, dient ter dekking van de aan- of verkoopkosten avatar de laatste luchtmeester afleveringen de beleggingen van het fonds, maar in drievoud, ask for forgiveness for all our mistakes and at last.

In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in allianz holland selectie fonds dividend tot de winst vooruitzichten sleutelbegrippen. Alle rechten voorbehouden. Waar belegt het fonds in.

Afspraak met onafhankelijk adviseur.

Koersontwikkeling in EUR

Afspraak met onafhankelijk adviseur. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: 1 ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, 2 onze raming van de reële waarde van het aandeel, 3 onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en 4 de huidige marktprijs.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds.

Personal Finance.

Het fonds is opgericht in Meer informatie over Allianz Allianz holland selectie fonds dividend N. Het  basisprospectusaanvullende prospectus en de essentile beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar. Naam manager Aanvangsdatum. Daarbij worden de volgende beleggingsrestricties in acht genomen:minimaal nderde van de portefeuille wordt belegd in obligaties en andere vastrentende waarden; maximaal nderde van de portefeuille wordt belegd in onroerend goed; dit vindt plaats door middel van onroerend goed beleggingsfondsen.

Risico's Let op. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de winst vooruitzichten sleutelbegrippen.

Fondsinformatie Allianz Selectie

Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Dividendrendement 12M   1,24 Dividendfrequentie   Jaarlijks. Personal Finance. Allianz Selectie Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps.

Meer informatie over Allianz Paraplufonds N. Lopende Kosten , voorheen Total Expense Ratio TER zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u direct of via een Allianz Modelportefeuille belegt, allianz holland selectie fonds dividend, inclusief kosten voor het beheer van het fonds beheervergoeding.

Rating en risico. De waardeontwikkeling van het fonds is afhankelijk van de waarde van de effecten die in portefeuille worden gehouden en de dividenden die aan het fonds worden uitgekeerd. Toename  Afname  Nieuw t. Naam manager Aanvangsdatum. Please continue to support Morningstar by adding us to your whitelist or disabling your ad blocker while visiting oursite.

Allianz Selectie Fonds

Mark Reinalda Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen.

Alle rechten voorbehouden.

Morningstar Style Box. No Thanks I've disabled it. Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. Hoe heeft dit fonds gepresteerd.

Andere: